Pismo Święte jako pomoc w zrozumieniu Boga i człowieka

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, dzieci, młodzież
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Aula św. Kazimierza w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Warszawska 46
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-07
Godzina: 12:00
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Święty Hieronim napisał, że „nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Czy chcesz się czegoś dowiedzieć o Biblii? Masz pragnienie lepiej ją rozumieć? Przyjdź i zrozum. Nie bądź leniwym w poznaniu tego, co przyniesie ci pokój serca, a miej głód rozwoju.

ORGANIZATOR:Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.