„Modus Operandi w aspekcie mikrośladów kontaktowych”

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 100 / 100 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: ul. Ciołkowskiego 1K s. 2044
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-20
Godzina: 11.30
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS IMPREZY

W środowisku analityki kryminalistycznej wiadomym jest, że mikroślady to niewidoczne lub słabo widoczne okiem nieuzbrojonym cząstki materii albo cechy mechaniczne, możliwe do zbadania jedynie przez zastosowanie metod mikroanalitycznych. Nie ulega wątpliwości, że ślady te mogą stanowić ważny dowód na związek osoby lub przedmiotu z określonym miejscem i zdarzeniem przestępczym, przyczyniając się do ustalenia „modus operandi”. Wiedza o sposobie działaniu sprawcy ma niebagatelne znaczenie w postępowaniu karnym, bowiem nie tylko umożliwia wykrycie sprawcy, lecz także w niektórych przypadkach może być wykorzystana jako jedno z ogniw dowodu poszlakowego, a nawet bywa podstawą przy tworzeniu skomplikowanych wersji kryminalistycznych.

Prezentacja dotyczyć będzie wyników fizykochemicznych badań
związanych z wyjaśnieniem pozostałych mikrośladów kontaktowych w
postaci włókien i drobin lakierów w zdarzeniach przestępczych na
skutek działania sprawcy. Autorka  wystąpienia omówi ciekawe, wybrane
przypadki opinii kryminalistycznych, wykonanych zgodnie z wytycznymi
ENFSI, a przebadanych w Zakładzie Chemii CLKP.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk