Bez słów – (krótka) historia milczenia

Rodzaj imprezy: wystawa
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 100 / 100 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: pl. NZS 1, korytarz przy auli (pierwsze piętro)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-20
Godzina: 10:00
Czas trwania: -
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Koło Kulturoznawców KulTRUktura zaprezentuje wystawę prac plastycznych studenta III roku kulturoznawstwa, Tomasza Dziemiańczuka. Tytuł wystawy nawiązuje do krótkiego filmiku, który nakręcili studenci z roku o swoim koledze, p. Tomku. Nosi on tytuł: Człowiek który niewiele mówi. Filmik zainspirował przedstawicieli Koła Kulturoznawców do pokazania na szerszym forum prac młodego artysty-kulturoznawcy.

Poza sferą wizualną wystawa będzie połączona z prezentacją twórczości muzycznej p. Tomasza.

Owa wystawa planowana jest jako początek cyklu spotkań, w trakcie których prezentowani będą studenci kulturoznawstwa próbujący swoich sił w różnych obszarach twórczości.

Celem wystawy jest prezentacja „młodego głosu” artystycznego w przestrzeni uczelni, jako wyrazu prób nawiązania dialogu „bez słów” między pokoleniami, studentów, wykładowców, uczniów, nauczycieli i innych uczestników wystawy na poziomie innym niż oralny (mówiony). W trakcie wystawy „zabronione”/ograniczone do minimum zostanie używanie języka mówionego – dozwolone zaś posługiwanie się innymi językami: obrazów, gestów znaków, ciała…itd.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk