Zatrzymaj się. Jaki ciekawy przystanek

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 100 / 100 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Wiejska 45E, Aula A
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-07
Godzina: 10:00
Czas trwania: 90 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

* Pola wymagane

OPIS IMPREZY

Celem wykładu będzie zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi formami przystanków autobusowych. Ich różnorodność jest podyktowana wieloma uwarunkowaniami np. wynikającymi z dostosowania do potrzeb współczesnego człowieka, jego ergonomii, ekologii w mieście, warunków klimatycznych, oddolnych i odgórnych działań społecznych, przekazu informacji, a także zwrócenia uwagi na otaczający krajobraz. Zatem przystanek może być ławeczką, grzędą, parasolką, lodówką, zieloną wyspą, miejscem spotkań, rzeźbą i czym jeszcze…? Podyskutujmy o tym.

Na wykładzie zostaną zaprezentowane i omówione liczne przystanki ze świata, jak również najciekawsze z Polski. Prowadząca liczy na ciekawą dyskusję podsumowującą.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.