Widmo w laboratorium

Rodzaj imprezy: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników: 8 / 10 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: ul. Ciołkowskiego 1L, sala 1052
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-08
Godzina: 11:00
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

* Pola wymagane

OPIS IMPREZY

W fizyce „widmem” nazywamy zależność natężenia promieniowania od energii jego nośników. Podczas prezentacji omówiona zostanie kwantowa budowa atomu i jądra atomowego pod kątem promieniowania jakie emitują. Zademonstrowane będą widma promieniowania widzialnego oraz widma promieniowania gamma emitowanego przez wybrane izotopy promieniotwórcze. Przy wykorzystaniu promieniowania gamma pobudzimy atomy do emitowania rentgenowskiego promieniowania charakterystycznego.
ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.